Nabídka konzultací pro oblast Projekty

Poskytuji konzultace v těchto oblastech:

 Oblast  Cena v Kč za konzultační hodinu
 vedení projektů
 950 až 1 200
 procesní analýza
 600 až 1 000
 analýza požadavků
 600 až 1 000

V případě rozsáhlejších projektů určíme cenu individuálně podle uzavřené smlouvy o spolupráci.
Úvodní konzultace pro definici rozsahu jsou zdarma.

Typické konzultační úkoly:

Ve společnosti nemáte lidi školené v projektovém řízení
Jaké jsou skutečné cíle projektu?
Jak naplánovat projekt a jak sestavit projektový tým?
Jak zapojit řízení společnosti do řízení projektů?
Jaké školení mají dostat členové projektového týmu?
Jaké motivační nástroje bude vhodné použít pro hladký průběh projektu?

Není jasný rozsah projektu a není jasné, zda ho vůbec potřebujete.
Co má a (hlavně) co už nemá být rozsahem uvažovaného projektu?
Jaké existují procesní alternativy technického řešení? Má smysl zavádět nový systém?
Co se dá reálně očekávat po zavedení nového systému? Jaké budou výhody a nevýhody?

Řízení projektů běžně nepotřebujete, ale máte před sebou větší IT projekt

Kdo jsou vlastníci/nositelé požadavků, jaké všechny požadavky jsou schopní definovat?
Jaká je poměrná důležitost požadavků?
Jak budu ověřovat, že projekt splnil požadavky?

Zpět na domovskou stránku